Thành viên: Đăng nhập

Quy trình Admicro

Hướng dẫn thủ tục thanh toán công tác phí

- Các bạn bắt buộc đọc văn bản hoặc xem video để hiểu về hướng dẫn này. Hết thời gian được set theo quy định sẽ hiện ra nút "Hoàn thành" bên phải màn hình, click vào đó để chuyển qua làm bài test. - Bạn được coi là hoàn thành quy trình khi đạt 100% số câu trả lời đúng của bài test.
Tham gia

Quy trình checkin - chấm công

- Các bạn bắt buộc đọc văn bản hoặc xem video để hiểu về quy trình. Hết thời gian được set theo quy định sẽ hiện ra nút "Hoàn thành" bên phải màn hình, click vào đó để chuyển qua làm bài test. - Bạn được coi là hoàn thành quy trình khi đạt 100% số câu trả lời đúng của bài test.
Tham gia

Quy trình xây dựng đăng ký chỉ tiêu

Quy trình xây dựng đăng ký chỉ tiêu đang trong quá trình xem xét và cập nhật. Quy trình hiện áp dụng cho các bộ phận trong Admicro khi đăng ký chỉ tiêu về hiệu quả công việc.
Tham gia