Thành viên: Đăng nhập

Khối Zamba

Hành xử theo Time Teller hay Clock Builder

Hành xử theo Time Teller hay Clock Builder MỤC LỤC 1. Trả bài tập: Mình hành xử như Time Teller hay Clock Builder? 2. Clock builder là Ý THỨC 3. Điểm quan trọng khi xây Clock 4. Bạn sẽ như thế nào trong 2018? 5. Làm điều trái tim mình hát – Phi lộ 6. Lần sau: Vượt qua sợ hãi - Làm điều trái tim mình hát
Tham gia