Thành viên: Đăng nhập

Hướng dẫn thủ tục thanh toán công tác phí

- Các bạn bắt buộc đọc văn bản hoặc xem video để hiểu về hướng dẫn này. Hết thời gian được set theo quy định sẽ hiện ra nút "Hoàn thành" bên phải màn hình, click vào đó để chuyển qua làm bài test.
- Bạn được coi là hoàn thành quy trình khi đạt 100% số câu trả lời đúng của bài test.


Hỏi đáp