Thành viên: Đăng nhập

Quy trình checkin - chấm công

- Các bạn bắt buộc đọc văn bản hoặc xem video để hiểu về quy trình. Hết thời gian được set theo quy định sẽ hiện ra nút "Hoàn thành" bên phải màn hình, click vào đó để chuyển qua làm bài test.
- Bạn được coi là hoàn thành quy trình khi đạt 100% số câu trả lời đúng của bài test.


Hỏi đáp