Thành viên: Đăng nhập

Hướng dẫn sử dụng tools

Khóa học sử dụng Kênh thanh toán trực tuyến Admicro

- Các bạn bắt buộc đọc văn bản để hiểu về Khóa học. Hết thời gian được set theo quy định sẽ hiện ra nút "Hoàn thành" bên phải màn hình, click vào đó để chuyển qua làm bài test. - Bạn được coi là hoàn thành khóa học khi đạt 100% số câu trả lời đúng của bài test.
Tham gia

Khóa học đào tạo sử dụng tool Đánh số

Để hoàn thành khóa học các bạn vui lòng click vào văn bản hoặc các video để đọc tham khảo sau đó hoàn thành bài kiểm tra. Việc hoàn thành bài kiểm tra đối với Sale/Account là bắt buộc.
Tham gia