Thành viên: Đăng nhập

Tọa đàm mở rộng nhận thức

Hành xử theo Time Teller hay Clock Builder

Hành xử theo Time Teller hay Clock Builder MỤC LỤC 1. Trả bài tập: Mình hành xử như Time Teller hay Clock Builder? 2. Clock builder là Ý THỨC 3. Điểm quan trọng khi xây Clock 4. Bạn sẽ như thế nào trong 2018? 5. Làm điều trái tim mình hát – Phi lộ 6. Lần sau: Vượt qua sợ hãi - Làm điều trái tim mình hát
Tham gia

Hài lòng khi thành công hay khi được đánh giá

MỤC LỤC 1. Chữa bài tập thực hành GIẢM KỲ VỌNG 2. Các ví dụ về “ CHẤP NHẬN SỰ THẬT” 3. Làm thế nào để con nghe lời, nhân viên hợp tác? ( Cùng phe) 4. Hài lòng khi thành công hay khi được đánh giá ? ( Tiêu chuẩn thành công/hạnh phúc) 5. Bài tập về nhà
Tham gia